Farme

11115

Kako bismo bili potpuno sigurni u kvalitet naseg proizvoda, zaokruzili smo proizvodni proces i kontrolu namirnica i ostalih inputa od pocetka do kraja. Zato i stavljamo akcenat na kooperacijski uzgoj  junadi i svinja, cije meso koristimo kao input u nasem proizvodnom procesu i ciji  kvalitet odgovara visokim zahtevima tehnologa u nasoj proizvodnji.